Zadzwoń do nas

tel. stacjonarny: +48 17 855 46 26

tel. komórkowy: +48 501 619 222,
+48 883 770 691
(w godz. 9.00-14.00)

sowa menu.png

Nasza lokalizacja

ul. Sikorskiego 45d/11

35-304 Rzeszów

map.jpg

ul. Sikorskiego 45d/11

35-304 Rzeszów

map_marker.png

Jak uczymy

Sprawdź ofertę kursów dla dzieci

Jak uczymy

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Nauki w Rzeszowie jest 8 letnią szkołą prywatną na prawach szkoły publicznej. Oznacza to, że:

 • zgodnie z ustawą system kształcenia opiera się na dwóch etapach: edukacja wczesnoszkolna klasy I-III oraz nauczanie przedmiotowe klasy IV – VIII;
 • realizujemy wyznaczoną ilość godzin: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, informatyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego oraz edukacji muzycznej i plastycznej w sposób zintegrowany zgodnie z dopuszczalnymi przez rozporządzenie wytycznymi;
 • jesteśmy objęci nadzorem Kuratorium Oświaty;

Ale...

 • szkoła to ludzie, którzy ją tworzą, a nasi nauczyciele są wyjątkowi, niesztampowi, otwarci  na różnorodność, która ich otacza. Mają szerokie horyzonty, nieustannie szkolą się, projektują lekcje z uwzględnieniem wszystkich zmysłów, zainteresowań i pomysłów dzieci,  korzystając przy tym z różnych metod pracy i systemów pedagogicznych:
 • Pedagogika C. Freineta;
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone;
 • Metoda M. Montesorii;
 • Metody aktywizujące: poszukiwanie, odkrywanie, eksperymentowanie;
 • Pedagogika J. Deweya;
 • Metoda projektu;
 • Metody alternatywne: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Glottodydaktyka;
 • Ćwiczenia z gimnastyki mózgu Paula Dennisona;
 • Arteterapia – wykorzystanie sztuki do oddziaływania wychowawczego, terapeutycznego;
 • Nowoczesne techniki uczenia się, tworzenie map myśli, czytanie globalne;
 • Wiedzą, że podstawą efektywnej pracy dydaktyczno- wychowawczej jest poznanie swoich uczniów pod wieloma aspektami. W celu dobrania odpowiednich metod nauczania i uczenia się nauczyciel diagnozuje uczniów pod kątem: wzorca uczenia się (wzrok, słuch, ruch) oraz pod kątem inteligencji wielorakich H. Gardnera;
 • W naszej szkole funkcjonuje ocenianie kształtujące.

Jest to nowoczesny sposób nauczania, który nie ogranicza się tylko do oceniania, ale pomaga uczniowi w przyswajaniu wiedzy i umiejętności. Jest to częsta informacja zwrotna na temat postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić jak uczeń ma się dalej uczyć i jak go najlepiej nauczać;

Ocenianie kształtujące połączone jest z ocenianiem oceną. Oznacza to, że uczeń nie otrzymuje ocen, gdy jest w procesie uczenia się, czyli nabywania wiedzy czy umiejętności, a jedynie informację zwrotną: co zrobił dobrze, co zrobił źle, co i jak ma poprawić. Ocena stopniem (cząstkowa) stawiana jest dopiero po zakończonym procesie uczenia się czyli na sprawdzianie.

 • nasza szkoła ma czynną świetlicę dla dzieci od 6.30 – 17.00;
 • dzieci w klasach I- III uczą się w godz. 8.00-15.00 oznacza to, że żadna lekcja nie trwa u nas 45 min. zagadnienia z różnych przedmiotów są wiązane w całość, co pozwala na pracę wokół jednego zagadnienia bez pośpiechu przez dłuższy czas,
 • żadnej pracy nie przerywa nagle dzwonek, a dzieci poświęcają tyle czasu na dane zagadnienie ile same potrzebują,
 • wydłużony czas pracy do 35h tygodniowo ( a nie jak w szkole publicznej do 23 ) sprawia, że nie tylko realizujemy podstawę programową obowiązującą w szkole publicznej, ale możemy razem z dziećmi codziennie uczyć się bawiąc przy naszych nowatorskich programach Akademii Nauki, dzięki ,którym dzieci poznają inne oblicze matematyki, przyrody czy języków obcych.
 • każda klasa liczy max. 18 uczniów;
 • w ramach 35 h tygodniowo, dzieci mają zajęcia z myślenia twórczego, rozwijającego wyobraźnię oraz cechy myślenia dywergencyjnego: płynność, giętkość, oryginalność a także zajęcia psychologiczno – rozwojowe, rozwijające inteligencję emocjonalną.
Sprawdź ofertę kursów dla dzieci